Rådet for Større Flyvesikkerhed

Rådets formål er at fremme sikkerheden i forbindelse med flyvning.

Formålet søges opnået ved en aktiv virksomhed rettet mod alle grene af flyveaktiviteten inden for dansk terrritorium gennem en repræsentativ sammensætning af rådets medlemmer.

Rådet for Større Flyvesikkerhed drives ved frivillig indsats af Rådets medlemmer m.v. og af Sponsorater. 

RÅDETS VISION

Rådets bestyrelse og Rådet har arbejdet med at formulere Rådets Vision

  • Visionen for rådet skal sikre en fortsat bred opbakning og deltagelse i rådet

  • Visionen skal være med til at skabe en tydelig profil for Rådet

  • Visionen skal sikre at rådet også ved centralisering af myndighedsfunktionerne i EU kan bidrage til en højnelse af flyvesikkerheden

Nyt / Genveje

Luftfartskonference 2024 afholdes d. 20. november 2024 på Christiansborg.

Nyt medlem af Rådet er Lennart Wahl. De fleste med tilknytning til flyvning i Danmark, og specielt med rødder i GA-flyvningen, kender Lennart. Lennart har i mange år fungeret som instruktør og ikke mindst som aerobatics-instruktør. Lennart har egen flyvesskole og residerer primært fra EKRK – Roskilde Flyveplads. Lennart har desuden deltaget i rigtig mange af Rådets aktiviteter og har også gennem en årrække været en del af vores instruktørteam i forbindelse med Rådets kursusprogram.
Vi er rigtig glade for at kunne byde Lennart velkommen i Rådet for Større Flyvessikkerhed, nu som repræsentant for Flyveinstruktørerne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En af Rådet for Større Flyvesikkerheds fornemmeste opgaver, er at viderebringe de erfaringer og kundskaber, som Rådets medlemmer og/eller tilknyttede instruktører besidder, og som kan være med til at højne den generelle flyvesikkerhed.

Herunder finder du rådets kursuskatalog 2024.

 

 

 

Rådsmøder i 2024:
29. januar 2024, klokken 1600, Rådsmøde 299 i Naviair
15. april 2024, klokken 1600, Rådsmøde 300 i Naviair
19. august 2024, klokken 1600, Rådsmøde 301 i Naviair
25. november 2024, klokken 1600, Rådsmøde 302 i Naviair

Tentativ rådsmødekalender 2025
27. januar 2025, klokken 1600, Rådsmøde 303 i Naviair
7. april 2025, klokken 1600, Rådsmøde 304 i Naviair
18. august 2025, klokken 1600, Rådsmøde 305 i Naviair
10. november 2025, klokken 1600, Rådsmøde 306 i Naviair

 

I denne rubrik finder du en række sider med forskellige nyttige oplysninger, vejledning, nyttig viden etc. Information til VFR piloter/Informations to VFR pilots

Naviair har udsendt en information til VFR piloter med henblik på at give GA piloter information og vejledning om flyvning i dansk luftrum. Informationen er udsendt både på dansk og engelsk og indeholder en mængde generelle gode råd, men også nogle råd, der har fokus på at undgå uautoriseret indtrængen i luftrum. http://www.naviair.dk/øvrige-publikationer.1741.aspx http://www.naviair.dk/publications.663.aspx

Her finder du en artikel fra DMI om sandsynlighed for dannelse af karburator-is. Technical Report 04-25 Carburator Icing-probability. Forfattere: Mette F. Nielsen, Kim Sarup, Mikael Scharling & Søren Brodersen

Basic Aircraft Control

“How to Fly Airplanes” is the first complete review of aircraft control in almost fifty years. There are many considerations of flight control not found in current texts. Even the accomplished professional pilot and flight instructor will find in this book there are different ways to consider how flight control is accomplished. 1. Flight. The forces of lift; The wings, horizontal stabilizer, rudder and thrust-component. 2. How airplanes stall; Only with Pilot input holding aft elevator to exceed critical angle of attack. The pilot stalls the aircraft…every time. 3. Directed Course flight; Maneuvering visually by collision course toward points on the horizon or ground. 4. Engine thrust-component lift and gravity-component thrust; Component forces aiding flight and attitude control. 5. Indicated-airspeed control; Use of elevator position and engine thrust-component lifting to set angle of attack. 6. Flight controls and engine thrust-component lift; Direct the thrust for attitude control. 7. Level, constant indicated-airspeed turn. Requires power coordination and no elevator input. 8. Engine Thrust; Consider the thrust available. Learn what that is in a small aircraft. 9. Approach and landing; The rudder steers and power controls descent. Learn to use the feet for steering from short final to touchdown to parking.

By the author, Rober Reser: “I cannot find a book that correctly explains all the basics of aircraft control. I need to write it down…How  to Fly an Airplane!”

Yderligere fra forfatteren

 

 

Rådet for Større Flyvesikkerhed drives ved frivillig indsats af Rådets medlemmer m.v. og af Sponsorater. 

Læs hvem der er Rådets sponsorer

 

 

Rådet har udarbejdet en samling referencer til hvor krisehjælp kan søges.